24/7 – Pallet Huyền Trang 039 757 3996 - 038 315 1739 (gặp Anh Lý)
sản phẩm của chúng tôi
Pallet nhựa
0
0
PA0001
0
0
PA0001
0
0
PA0001
0
0
PA0001
0
0
PA0001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Logo

Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ liên hệ

CƠ SỞ PALLET HUYỀN TRANG

Địa chỉ: 136A/ 3, Khu Phố 2, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: 039 757 3996 - 038 315 1739 gặp Anh Lý
Email: pallethuyentrang@gmail.com
Website: pallethuyentrang.com

Chủ tài khoản: CƠ SỞ PALLET HUYỀN TRANG
Số tài khoản: 65110001683472
Mở tại NH TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Nam Bình Dương (BIDV)
 

Google map
 
Copyright © 2016 - 2020 Pallet Huyền Trang - Bình Dương